رویت ماه بوسیله چشم مسلح(تلسکوپ ها)اعتبار دارد یا خیر؟

رویت ماه بوسیله چشم مسلح(تلسکوپ ها)اعتبار دارد یا خیر؟

آیا این مقاله برای شما مفید واقع شده است؟
   
 

ثبت شده در تاریخ  :