حکم کسى که پیش از ظهر تصمیم به مسافرت دارد، تکلیف روزه او چه مى‏ شود؟

حکم کسى که پیش از ظهر تصمیم به مسافرت دارد، تکلیف روزه او چه مى‏ شود؟

آیا این مقاله برای شما مفید واقع شده است؟
   
 

ثبت شده در تاریخ  :