اگر کسى مدت چند سال اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد حکم اعمال وى چه مى‌شود؟

ج) اگر اعمال وى موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدى باشد که وظیفه دارد از او تقلید نماید محکوم به صحت است.

آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)

آیا این مقاله برای شما مفید واقع شده است؟
   
 

ثبت شده در تاریخ  :