چرا باید مرجع تقلید داشته باشیم؟

از باب حکم عقل به رجوع غیر متخصص به متخصص.  (آیت الله خامنه ای)

 

آیا این مقاله برای شما مفید واقع شده است؟
   
 

ثبت شده در تاریخ  :