آیا تقلید، صرفاً یک مسأله عقلی است یا ادلّه شرعی نیز دارد؟

ج: تقلید، ادلّه شرعى دارد و عقل نیز حکم میکند که شخص ناآگاه به احکام دین باید به مجتهد جامع‌الشرایط مراجعه کند.

آیا این مقاله برای شما مفید واقع شده است؟
   
 

ثبت شده در تاریخ  :