• قبل از ثبت سوال خود لطفاً به تمامی موارد زیر توجه فرمایید و برای پاسخ مورد نظر ، همه گزینه ها را کامل کنید:

    نکات مهم

  • گزینه‌های الزامی با علامت * مشخص شده‌اند.
  • قبل از ثبت سوالات، در مقالات بانک سوالات شرعی جستجو نمایید. بانک سوالات، میتواند شامل مسئله  شما باشد.
  • برای ورود به صفحه بانک سوالات شرعی پورتال شهید صدوقی به این صفحه مراجعه کنید.
  • برای یافتن پاسخ مناسب شما، درج نام مرجع تقلیدتان ضروری است.
  • اگر در مورد چند بحث کاملاً متفاوت صحبت میکنید، بهتر است هر کدام را در یک سوال مجزا ثبت کنید.

 

 

فرم ثبت سوال شرعی

 

 


 


موضوع سوال:                 

عنوان سوال:                   
تلفن همراه:                    

 


برای ورود به صفحه بانک سوالات شرعی پورتال شهید صدوقی به این صفحه مراجعه کنید.