فیلم: شهید صدوقی شخصیتی کم نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی

شهید آیت الله صدوقی در رمضان سال 1360 (ه . ش) بعد از نماز پرشکوه جمعه، مورد حمله منافقی سیاه دل قرار گرفت و در سن 75 سالگی شربت وصال محبوب را سرکشید.