عکس: برگزاری اولین نشست ماهیانه شب یزد در خانه فرهنگ شهید صدوقی

اولین نشست ماهیانه شب یزد با موضوع تعامل جهانی و با سخنرانی احمد مسجدجامعی در خانه فرهنگ شهید صدوقی برگزار شد.  

اولین نشست ماهیانه شب یزد با موضوع تعامل جهانی و با سخنرانی احمد مسجدجامعی در خانه فرهنگ شهید صدوقی برگزار شد.

منبع خبر:

اخبار مرتبط