شهید آیت الله صدوقی در بین مردم در دوره های مختلف

شهید آیت الله صدوقی در بین مردم در دوره های مختلف حضور فعال داشت.  

شهید آیت الله صدوقی به عنوان یک عالم دینی و کنشگر اجتماعی در دوره های مختلف با مردم ارتباطات زیادی داشت. در این تصاویر قدیمی، گوشه ای از این ارتباطات دیده می شود.

 

منبع خبر:

اخبار مرتبط