ادای احترام رئیس سازمان استاندارد کشوربه شهید محراب

رئیس سازمان ملی استاندارد به مقام شامخ شهید محراب (ره) و امام جمعه فقید یزد ادای احترام کرد  

رئیس سازمان ملی استاندارد به مقام شامخ  شهید محراب (ره) و امام جمعه فقید یزد ادای احترام کرد

منبع خبر:

اخبار مرتبط