ادای احترام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به شهید صدوقی

دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه وبودجه کشوربر سر تربت پاک شهید محراب ایت الله صدوقی حضور یافت.  

حضور دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه وبودجه کشوربر سر تربت پاک سومین شهید محراب ایت الله صدوقی  

دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر خود به استان یزد بر سر تربت پاک شهید محراب شهید صدوقی حضور یافت و به مقام شامخ ایشان ادای احترام نمود.

منبع خبر:

اخبار مرتبط