عکس: نشست سوم شب یزد با سخنرانی دکتر نوبهار، حقوقدان

نشست سوم شب یزد با سخنرانی دکتر نوبهار، حقوقدان به میزبانی خانه فرهنگ شهید صدوقی برگزار شد.  

نشست سوم شب یزد با سخنرانی دکتر نوبهار، حقوقدان به میزبانی خانه فرهنگ شهید صدوقی برگزار شد.

منبع خبر:

اخبار مرتبط