دو فیلم شنود ساواک از تلفن های خانه شهید صدوقی در ایام مبارزات انقلاب

ساواک در ماه های منتهی انقلاب تصمیم میگیرد تلفن های خانه شهید صدوقی را به دلیل نقش محوری در مدیریت مبارزات و خط ارتباطی با حضرت امام ره کنترل کند.  

ساواک در ماه های منتهی به بهمن 57 تصمیم میگیرد تلفن های خانه شهید صدوقی را به دلیل نقش محوری در مدیریت مبارزات و خط ارتباطی با حضرت امام ره کنترل کند.

بر این اساس ماه های متوالی تلفن های این شهید معظم شنود می شد و همان زمان هم به اطلاع شهید صدوقی رسانده می شود که تحت شنود است و او تلفن هایش با اطلاع از شنود انجام می شده است.

برای نمونه این شنودها، دو مدیا از انبوه تماس ها توسط صدا وسیمای یزد انتخاب شده است.

 

فیلم اول: گفتگوی  آیت الله صدوقی با استاندار وقت یزد ، حشمت الله نیک آیین و هشدار به وی در خصوص تندروی و اعمال خشونت ماموران ژاندارمری 

 

 

فیلم دوم: گفتگوی آیت الله خامنه ای و آیت الله صدوقی درباره رخدادهای آن  روزهای یزد و هماهنگی برای برنامه های بعدی 

 

منبع خبر:

اخبار مرتبط