عکسی از حضور آیت الله صدوقی در راهپیمایی هایی دوره ستمشاهی

حضور آیت الله صدوقی در کنار مردم در تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی  

منبع خبر:

اخبار مرتبط