تعداد مطالعه:86  |
 
 

آیا شرط عدم ازدواج مجدد در عقد جایز است ؟

 
 
 
برای ثبت سوال جدید به صفحه ثبت سوالات شرعی بروید و برای جستجوی سوالات به صفحه بانک سوالات شرعی وارد شوید.