تعداد مطالعه:85  |
 
 

ج: تقلید، ادلّه شرعى دارد و عقل نیز حکم میکند که شخص ناآگاه به احکام دین باید به مجتهد جامع‌الشرایط مراجعه کند.

 
 
 
برای ثبت سوال جدید به صفحه ثبت سوالات شرعی بروید و برای جستجوی سوالات به صفحه بانک سوالات شرعی وارد شوید.